Категории

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 WWW.MEBELI1.ONLINE  В СИЛА ОТ 01.07.2016г.

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт!

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.mebeli1.online. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на Сайта www.mebeli1.online (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че www.mebeli1.online не носи отговорност за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и приема, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти при заявяване на поръчка чрез on-line системата за покупки.

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин www.mebeli1.online. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между www.mebeli1.online („Бета 222“ ООД ) и Потребителя.

Предоставените препратки на Сайта www.mebeli1.online към други сайтове са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.mebeli1.online и по отношение на използването на препратката извън Сайта www.mebeli1.online настоящите Общи условия не се прилагат. Продавачът и собственик на Сайта www.mebeli1.online („Бета 222“ ООД) не контролира горепосочените сайтове и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия www.mebeli1.online информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и www.mebeli1.online не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

Понятията в настоящите Общи условия са използвани със следното значение:

1. www.mebeli1.online е търговец регистриран по законодателството на РБългария с фирма „Бета 222” ООД с ЕИК 201962084, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. Цар Калоян 1, телефон за връзка: 0879898858, предоставящ стоки чрез електронен магазин www.mebeli1.online.

2. Под „Сайт“ се разбира следната уеб страница: www.mebeli1.online

3. Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите продукти в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

4. Под „Потребител” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.

5. Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.mebeli1.online.

6. Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

7. Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. www.mebeli1.online предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия.

2. Договорът за продажба между www. mebeli1.online и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване по електронна поща на заявката /поръчката/ направена от Потребителя или от момента на изпращане на стоката.

 

II. ПОРЪЧКА

1. Процедурата по поръчката от Сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Потребителят подава заявката, чрез попълване на формуляра публикуван на www.mebeli1.online. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакт, както и имената на Потребителя.

2. Всяка заявка за покупка от www.mebeli1.online през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

3. За целите на използване на Сайта www.mebeli1.online, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.mebeli1.online има право да закрие и/или изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и www.mebeli1.online не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

4. При успешно приключване на поръчката, служител на www.mebeli1.online ще се свърже с Потребителя по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Потребителя дали може да я достави и в какъв срок. Срокът е ориентировъчен, а не фиксиран. В случай, че не се постигне съгласие за срока, а Потребителят е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума.

5. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина www.mebeli1.online могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.

6. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като www.mebeli1.online не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

7. www.mebeli1.online има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени за неактуализирана информация на Сайта в случай на извършена поръчка с форма за on-line покупки преди доставката им. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

8. В момента на извършване на заявката, Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” , с което  извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Потребителя.

9. Със заявката за покупка, Потребителят избира стоката и количеството.

10. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

11. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

а/ чрез превод по банков път преди транспортиране на стоката

б/ с наложен платеж при доставка с куриер

в/ на изплащане съгласно договор между Потребителя и кредитна институция

 

III. ЦЕНИ

1. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като www.mebeli1.online си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

2. www.mebeli1.online има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.mebeli1.online има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Сумите се връщат по посочена от Потребителя банкова сметка.

 

 ІV. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

1. На основание чл. 50 от ЗЗП Потребител, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при долупосочените условия:

2. Потребителят предварително писмено информира www.mebeli1.online, на следния имейл адрес: beta_mebel@abv.bg,  че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочва кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата трябва да се върне в някой от обектите на търговеца, посочен от него. Заплатената от Потребителя сума се връща по сметката, от която е платена стоката или по друг удобен начин за Потребителя, след направен оглед и приемане на стоката от страна на www.mebeli1.online. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече, запазена е оригиналната опаковка, липсват следи от употреба, няма дефекти и повреди и е в ненарушен търговски вид.

3. Стоката може да бъде върната лично от Потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно лице на посочения по-горе адрес.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на www.mebeli1.online, рискът от случайното погиване или повредждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че Потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, www.mebeli1.online се задължава да му възстанови заплатената цена в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

5. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в случаите посочени в чл. 57 от ЗЗП.

6. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

 

V. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

1. Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане следва да кандидатства пред избраната кредитна институция за отпускане на кредит.

2. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена , равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

3. Кандидатстването се извършва единствено онлайн, чрез регистрирания от ползвателя на www.mebeli1.online акаунт, посредством кликване върху бутона “Купи на изплащане”, след което се следва предвидената процедура.

4. Преди да осъществи кандидатстване пред финансова институция за кредитиране, клиентът е длъжен да направи справка за наличност на желаната от него стока, на телефон 0879898858.  Относно кредитирането, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране,  определени от кредитната институция. Условията, на които Потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от кредитната институция, съобразно кредитната й политика.

5. Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като www.mebeli1.online установи, че заявката на Потребителя за кредитиране е одобрена от кредитната институция. Потребителят подписва договора за кредит при доставката на стоката, което е условие за нейното предаване. Търговецът подписва договора за кредит в качеството си на пълномощник на кредитната институция.

6. Максималният срок за доставка на стока закупена на изплащане е 10  работни дни, когато е налична на склад стока, а за срока на доставка на неналична на склад стока www.mebeli1.online уведомява Потребителя, когато той се свърже с магазина, съгласно Раздел V т. 4. Договорът се счита сключен, ако страните постигнат съгласие относно срока, за което търговецът изпраща потвърдителен имейл.

7. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от Потребителя в подписания от последния Договор за кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите или от трето лице съгласно да приеме стоката от името на Потребителя.

 

8. В случай на “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” договорът за кредитиране се счита за развален.

 

VI. ДОСТАВКА БЕЗ КРЕДИТИРАНЕ

1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок до 10 работни дни. В случай, че стоката не е налична, срокът за доставка се определя от  www.mebeli1.online, като за целта магазинът се свързва с потребителя на посочения телефон за контакт. Договорът се счита за сключен, ако двете страни постигнат съгласие относно срока за доставка и търговецът изпрати потвърдителен имейл на посочената от Потребителя електронна поща.

2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена или когато бъде получен аванс за нея, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че Потребителят избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ от страна на www.mebeli1.online съгласно Раздел І т. 2.

3. Доставката се извършва чрез услугите на подизпълнител (куриер,спедитор) и е за сметка на Потребителя. www.mebeli1.online си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина, срока и цената на доставката.

4. Товаро – разтоварните работи и разходите за това при доставка не са отговорност или задължение на www.mebeli1.online /или на куриера/, а за Потребителя на стоката.

5. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката или до вратата на двора.

6. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

7. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за www.mebeli1.online не възниква задължение за нейното изпълнение.

8. В случай, че Потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане в 3-дневен срок, то www.mebeli1.online може да не потвърди доставката на заявената стока и съответно договорът се счита за несключен.

9. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.

10. В случай, че Потребителят не направи плащане в момента на доставката, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то договорът се счита за развален по право и за www.mebeli1.online отпада задължението да прехвърли собствеността и предаде стоката.

 

VII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя като подписва придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило плащане, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

2. Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Пловдив бул.”Източен” 95, e-mail: beta_mebel@abv.bg, Телефон  0879898858

3. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, той се освобождава от задължението си да достави заявената стока, като Потребителя се задължава да я получи на адрес посочен от търговеца в срок до 15 дни от доставката. Ако стоката не бъде получена в този срок, то договорът се счита за развален и www.mebeli1.online има право да задържи 30% от цената на стоката като неустойка, като се задължава да върне останалата част на Потребителя  в 14-дневен срок по посочена от него банкова сметка.

VІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

2. Цената на транспорта се заплаща от Потребителя, като стойността й му се съобщава по телефон или с потвърдителния имейл.

3. Потребителят не заплаща транспорт, когато това е упоменато в описанието на дадения продукт по формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

4. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж или по банков път преди изпращане на стоката. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена.

5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. www.mebeli1.online си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

6. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на Потребителя, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, договорът се счита за несключен.

7. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

 

ІX. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите и в който и да е от търговските обекти на www.mebeli1.online, на e-mail: beta_mebel@abv.bg или Телефон  0879898858. При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажба.

2. Когато доставените стоки не съответстват на заявените за покупка от Потребителя той има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, като доставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия. Потребителят може да упражни правото си  в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане на срока Потребителя има право да развали договора и да му бъде възстановена обратно заплатената сума или да иска намаляване на цената.

3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, нито за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да иска само намаляване на цената.

6. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.

7. В случай, че Потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото                     по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 

X. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.mebeli1.online предоставя гаранционна карта, съдържаща условията на търговската гаранция предоставена от производителя, друг търговец или www.mebeli1.online. В случай, че не е предоставена гаранционна карта се прилагат правилата на ЗЗП. При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с  www.mebeli1.online

2. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

3. Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

- В случай на непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

- В случай на повреди причинени при транспорт на Потребителската поръчка

- Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя

- При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от www.mebeli1.online сервизен( монтажен) център

- В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя)

- В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката

- В случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта.

5. Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

6. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

7. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от служители оторизирани от www.mebeli1.online.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. www.mebeli1.online полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0879898858

2. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите, за което търговецът не отговаря и не се счита за несъответствие на стоката със сключение договор.

3. Декоративните елементи посочени на изображенията със стоката не се включват в обявената цена.

4. www.mebeli1.online не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на www.mebeli1.online.

5. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.mebeli1.online и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на www.mebeli1.online, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. www.mebeli1.online гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

6. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. www.mebeli1.online си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.mebeli1.online, заедно със съобщение за промените.

 

 

 

XII. БИСКВИТКИ( COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ

Докато разглеждате www.mebeli1.online ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. Ние използваме "бисквитки", за да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността. Някои бисквитки съдържат лични данни - например, като кликнете на "запомни ме", когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя. Вие сте свободни винаги да се откажете от бисквитките, ако вашия браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използването на някои от Системите на www.mebeli1.online

ЗАТВОРИ